Contact Us

Contact Info

TEL: 886-4-2461-6090
FAX: 886-4-2391-8877
ADD: No.198, Huantai E. Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan
WORKING HOURS: 09:00~18:00, MON~FRI

Map